KONST: Peder Strandh

Här är min konst som heter Philologicum, Uppsala universitet

Philologicum vid Uppsala universitet historik och betydelse

Philologicum är en byggnad som ligger i Uppsala universitet och är en av de mest kända byggnaderna på campus. Den ursprungliga byggnaden Chemicum uppfördes 1859 för de kemiska och fysiska institutionerna, men efter att den övertagits av språkvetarna bytte den namn till Philologicum. Arkitekten bakom byggnaden var Carl Stål. Idag är Philologicum hem för teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Philologicum har en rik historia och har spelat en viktig roll i Uppsala universitets utveckling. Byggnaden har genomgått flera ombyggnader och renoveringar för att möta universitetets behov. Idag är Philologicum en central plats för akademisk forskning och undervisning inom språk, filologi och teologi.

  • Philologicum är en av de mest kända byggnaderna på Uppsala universitet, och det är hem för teologiska fakulteten.
  • Byggnaden uppfördes ursprungligen för de kemiska och fysiska institutionerna men bytte namn när den övertogs av språkvetarna.
  • Philologicum har en rik historia och spelar en viktig roll i universitetets utveckling genom akademisk forskning och undervisning inom språk, filologi och teologi.

Historia av Philologicum

Philologicum är en byggnad som ligger på Uppsala universitet och har en lång och rik historia. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1859 för de kemiska och fysiska institutionerna och hette då Chemicum. Arkitekten bakom byggnaden var Carl Stål.

Efter att byggnaden övertagits av språkvetarna bytte den namn till Philologicum. Namnet kommer från det grekiska ordet “philologia” som betyder “kärlek till ord”. Byggnaden användes sedan för språkvetenskapliga institutionen och blev en central plats för studier inom språkvetenskap.

Under åren har Philologicum genomgått flera renoveringar och utökningar för att möta universitetets behov. År 1963 byggdes en tilläggsbyggnad, kallad Philologicum II, som innehöll bland annat en stor föreläsningssal och kontorsutrymmen.

Idag är Philologicum en viktig del av Uppsala universitet och en symbol för dess rika historia. Byggnaden används fortfarande för språkvetenskapliga institutionen och är en central plats för forskning och undervisning inom språkvetenskap.

Philologicum, Uppsala universitet | -2023
Blandteknik på papper
14,8 x 21 cm
För mer information ring:
070-479 59 13
_____________
Philologicum, Uppsala university SWE | -2023
Mixed techniques on paper
5,8 x 8,3 in
For further information, please dial: (+46) 070-479 59 13