Skip to content

En tidningsutgivares bekännelse …

Som en (av två) utgivare av det lilla, men mycket uppskattade, magasinet UMLN har jag minst sagt kämpat i en ekonomiskt mycket tärande uppförsbacke, motvind eller kalla det vad du vill. Det har kort sagt varit en ständig kamp för att få ekonomin att gå ihop. Och sanningen att säga har inkomsterna alltid släpat långtContinue reading “En tidningsutgivares bekännelse …”