Skip to content

Hellre populist än narcissist

• OM ETABLISSEMANG •   Få saker får mig att se lika klarrött som fenomenet med etablissemang. På Wikipedia förklarar man ordet etablissemang på följande vis: “Etablissemang eller etablissemanget är en term som används för att hänvisa till en synlig social minoritet (elit etc.) med en dominerande ställning inom en nation eller ett samhälle, somContinue reading “Hellre populist än narcissist”